Muzułmanie, imigranci w Polsce? Większość Polaków mówi głośne: nie!

Każdy obywatel próbujący nielegalnie przekroczyć granicę obcego państwa zostanie w najlepszym przypadku zatrzymany, a w najgorszym pozbawiony życia. Jak zatem zrozumieć fenomen, polegający na zachęcaniu do otwierania granic i niekontrolowanego napływu, obcych kulturowo, językowo i świadomościowo tubylców. Czy można wymusić otwarcie granic i przyjęcie obcych, opierając się jedynie na liczebności uchodźców i ich pragnieniach? W jaki … [Read more…]